இந்த கீரை வீட்டில் உள்ளதா ?? இதை சாப்பிடலாம். Many people Think it's weed but it's edible green.Please watch: “செடி முருங்கையில் பூ பூக்கவில்லையா ? பூ உதிர்கிறதா ? இதை பாருங்கள்…

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*