13 Comments

  1. Madarchod randi ke bete ganja mahadev ka prasad hai aur
    AYURVEDA, RIGVEDA AUR CHARAK SAMITH INN SAB MEIN ISSE EK DAIVI AUR AUSHADI VANASPATI BATAYA GAYA HAI MADARCHOD SALA SOUTH KA RANDWA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*