ന്യൂജനറേഷന്‍ സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ വന്‍ശേഖരവുമായി യുവാവ് ​ Sythetic DrugsThe official YouTube channel for Manorama News. Subscribe us to watch the missed episodes. Subscribe to the #ManoramaNews YouTube Channel …

1 Comment

  1. എൽ എസ് ഡി, കടത്തിയ ആളെ പിടിച്ചു പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി, എന്താണ് ഉറവിടം ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത്??

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*