47 Comments

  1. Tao đã từng hút cần và ngủ mơ tới cái ngày người ta trồng cần sa ở đất nước tao , trùng trùng lớp lớp như trồng thuốc lào ở thanh hoá vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*